דלג לתוכן עיקרי
73.30.01.12

מחקרים וסקרים

תקציב מאושר: 3,113,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות שונות במשק המים (תחת תחום פעולות במשק המים בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב מחקרים וסקרים הוא ₪3,113,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,459,531
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)