דלג לתוכן עיקרי
73.30.01.10

ייעוץ לרגולציה על מקורות ונוהל עלות תועלת

תקציב מאושר: 70,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות שונות במשק המים (תחת תחום פעולות במשק המים בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב ייעוץ לרגולציה על מקורות ונוהל עלות תועלת הוא ₪500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪70,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪582,694
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)