דלג לתוכן עיקרי
73.22.11

סיוע מיוחד לישובי

תקציב מאושר: 18,000,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מפעלי ביוב בסעיף מפעלי מים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2010 תקציב סיוע מיוחד לישובי הוא ₪33,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪18,000,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪25,306,672
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?