דלג לתוכן עיקרי
73.22.08.17

מט"ש נתיבות

תקציב מאושר: 7,638,000
תקנה תקציבית בתכנית השתתפויות (תחת תחום מפעלי ביוב בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב מט"ש נתיבות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,638,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪2,293,003
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)