דלג לתוכן עיקרי
73.22.08.01

השתתפות משרד השיכון

תקציב מאושר: -838,000
תקנה תקציבית בתכנית השתתפויות (תחת תחום מפעלי ביוב בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב השתתפות משרד השיכון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-838,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪-1,299,935
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)