דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפויות

73.22.08

12,657,000
בשנת 2012 תקציב השתתפויות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,657,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪10,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪8,500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪8,451,435
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?