דלג לתוכן עיקרי
73.22.07.02

השתתפות בייעוץ להכנת חוק תאגידי מים וביוב

תקציב מאושר: 100,000
תקנה תקציבית בתכנית תכנון מפעלי ביוב (תחת תחום מפעלי ביוב בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב השתתפות בייעוץ להכנת חוק תאגידי מים וביוב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪100,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?