דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות המשרד לפיתוח הנגב והגליל

73.22.06.36

-550,000
בשנת 2008 תקציב השתתפות המשרד לפיתוח הנגב והגליל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-550,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?