דלג לתוכן עיקרי
73.22.05.31

מענק מותנה לשלומי (%60)

תקציב מאושר: 42,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע מיוחד לקו עימות (תחת תחום מפעלי ביוב בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב מענק מותנה לשלומי (%60) הוא ₪148,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪42,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪87,819
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)