דלג לתוכן עיקרי
73.22.05.27

מוביל מערבי הקדמת מימון

תקציב מאושר: 500,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע מיוחד לקו עימות (תחת תחום מפעלי ביוב בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב מוביל מערבי הקדמת מימון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?