דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סיוע מיוחד לקו עימות

73.22.05

5,067,000
בשנת 2010 תקציב סיוע מיוחד לקו עימות הוא ₪6,400,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,067,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪3,021,353
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?