דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות מינהל מקרקעי ישראל בתשתית ביוב בישובי הבדואים בדרום

73.22.04.28

-
בשנת 2000 תקציב השתתפות מינהל מקרקעי ישראל בתשתית ביוב בישובי הבדואים בדרום לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?