דלג לתוכן עיקרי
73.22.03.06

אשראי מגזר מיעוטים בהתאם להחלטת ממשלה

תקציב מאושר: 5,654,000
תקנה תקציבית בתכנית תוכניות סיוע מיוחדות (תחת תחום מפעלי ביוב בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב אשראי מגזר מיעוטים בהתאם להחלטת ממשלה הוא ₪7,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,654,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪7,760,596
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)