דלג לתוכן עיקרי
73.22.01.07

מענק לקידום טכנולוגיות לטיפול בשפכים

תקציב מאושר: 1,625,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח תשתיות ביוב (תחת תחום מפעלי ביוב בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב מענק לקידום טכנולוגיות לטיפול בשפכים הוא ₪6,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,625,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪520,344
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)