דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סיוע בתנאים רגילים 95

73.22.01

40,000
בשנת 1998 תקציב סיוע בתנאים רגילים 95 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪40,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪19,661,213
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?