דלג לתוכן עיקרי
73.21.02.06

סקרים וייעוץ להקמת תאגידים

תקציב מאושר: 1,912,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים להקמת תאגידי (תחת תחום סיוע לתאגידי מים ולביוב בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב סקרים וייעוץ להקמת תאגידים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,912,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?