דלג לתוכן עיקרי
73.21.01.07

סיוע לתאגיד אילת

תקציב מאושר: 5,308,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים לתאגידי מים (תחת תחום סיוע לתאגידי מים ולביוב בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב סיוע לתאגיד אילת הוא ₪4,948,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,308,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?