דלג לתוכן עיקרי
73.20.02.62

עתודה להסדרת נחל גדורה

תקציב מאושר: 660,000
תקנה תקציבית בתכנית נחלים ארציים (תחת תחום פעולות ניקוז בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב עתודה להסדרת נחל גדורה הוא ₪15,120,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪660,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?