דלג לתוכן עיקרי
73.20.02.58

רשות ניקוז שורק-לכיש

תקציב מאושר: 2,071,000
תקנה תקציבית בתכנית נחלים ארציים (תחת תחום פעולות ניקוז בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב רשות ניקוז שורק-לכיש לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,071,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪102,427
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)