דלג לתוכן עיקרי
73.20.01.05

השתתפות בתחזוקת נחלים איזוריים

תקציב מאושר: 32,000
תקנה תקציבית בתכנית ניקוז באמצעות רשויות (תחת תחום פעולות ניקוז בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב השתתפות בתחזוקת נחלים איזוריים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪32,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪90,380
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)