דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בביצוע תעלות אזוריות ובתחזוקת נחלים ארציים וראשיים

73.20.01.03

390,000
בשנת 1998 תקציב השתתפות בביצוע תעלות אזוריות ובתחזוקת נחלים ארציים וראשיים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪390,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪894,554
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)