דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תעשיה - עידוד החיסכון במים

73.19.04.02

1,234,000
בשנת 2007 תקציב תעשיה - עידוד החיסכון במים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,234,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪846,582
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)