דלג לתוכן עיקרי
73.19.03.22

השקעות שונות - הסכם עמק הירדן

תקציב מאושר: 18,456,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח מפעלי קולחין (תחת תחום פיתוח מקורות מים בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השקעות שונות - הסכם עמק הירדן הוא ₪10,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪18,456,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪17,324,328
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)