דלג לתוכן עיקרי
73.18.01.30

תכנון קוי תמלחת ורכז

תקציב מאושר: 10,000
תקנה תקציבית בתכנית תכנון כולל ותכנון מפורט (תחת תחום תכנון לביצוע מפעלי מים בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב תכנון קוי תמלחת ורכז לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪138,290
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)