דלג לתוכן עיקרי
73.18

תכנון לביצוע מפעלי מים

תקציב מאושר: 45,737,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף מפעלי מים.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2006 תקציב תכנון לביצוע מפעלי מים הוא ₪7,799,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪45,737,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪13,515,734
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2006.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?