דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תגבור אספקה לקליטת עליה

73.17

56,000
בשנת 1997 תקציב תגבור אספקה לקליטת עליה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪56,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?