דלג לתוכן עיקרי
73.14.03.23

בנימין מערב

תקציב מאושר: 1,093,000
תקנה תקציבית בתכנית מפעלי מים ביהודה (תחת תחום מפעלי מים ביהודה בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב בנימין מערב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,093,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪1,926,858
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)