דלג לתוכן עיקרי
73.14.03.20

השתתפות במשרד הבטחון )בטחון בעדסייה(

תקציב מאושר: 172,000
תקנה תקציבית בתכנית מפעלי מים "הסכמי שלום" (תחת תחום רזרבה ופעולות מיוחדות בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב השתתפות במשרד הבטחון )בטחון בעדסייה( לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪172,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)