דלג לתוכן עיקרי
73.14

פעולות מיוחדות

תקציב מאושר: 41,543,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף מפעלי מים.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2002 תקציב פעולות מיוחדות הוא ₪1,962,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪41,543,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪9,302,268
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?