דלג לתוכן עיקרי
73.13.01.48

השתתפות משרד החקאלות

תקציב מאושר: 333,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות נוספות במשק (תחת תחום פעולות משק המים בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות משרד החקאלות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪333,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?