דלג לתוכן עיקרי
73.13.01.22

השתתפות במשרד הפנים

תקציב מאושר: 47,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות נוספות במשק (תחת תחום פעולות משק המים בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות במשרד הפנים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪47,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?