דלג לתוכן עיקרי
73.13.01.10

פיתוח ותחזוקת מערכות מידע

תקציב מאושר: 10,062,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות נוספות במשק (תחת תחום פעולות משק המים בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פיתוח ותחזוקת מערכות מידע הוא ₪6,212,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,062,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪9,332,390
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)