דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב מחקרי הפקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪800,000
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪400,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪950,832
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?