דלג לתוכן עיקרי
73.12.03.23

קידוח מחקר הפקה

תקציב מאושר: 597,000
תקנה תקציבית בתכנית איכות מים, ניטור (תחת תחום נציבות המים פעולות בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב קידוח מחקר הפקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪597,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪2,408,434
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)