דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב שונות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪31,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?