דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אספקת מים לנגב

73.11

470,000
בשנת 1998 תקציב אספקת מים לנגב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪470,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪655,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,125,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪340,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪-461,580
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?