דלג לתוכן עיקרי
72.07.02.06

הכנסות מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השקעות במינהל המחקר (תחת תחום השקעות משרד החקלאות בסעיף חקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?