דלג לתוכן עיקרי
72.07.01.28

השתתפות בתקציב הרגיל

תקציב מאושר: 912,000
תקנה תקציבית בתכנית השקעות ביחידות המשרד (תחת תחום השקעות משרד החקלאות בסעיף חקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב השתתפות בתקציב הרגיל הוא ₪1,092,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪912,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?