דלג לתוכן עיקרי
72.04.07.03

השתתפות בנציבות המים

תקציב מאושר: 235,000
תקנה תקציבית בתכנית השקעות בתשתית (תחת תחום השקעות בתשתית בסעיף חקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב השתתפות בנציבות המים הוא ₪235,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪715,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)