דלג לתוכן עיקרי
70.72.25.03

דירות נ"ר

תקציב מאושר: 14,000,000
תקנה תקציבית בתכנית מימון התחייבויות משנת (תחת תחום מימון תוכנית המשכית בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב דירות נ"ר הוא ₪18,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪14,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?