דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מימון התחייבויות משנת

70.72.25

193,623,000
בשנת 2007 תקציב מימון התחייבויות משנת הוא ₪126,484,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪193,623,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪400,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪194,023,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪4,300,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪234,500,399
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?