דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות משכר דירה למעט הכנסות שכ"ד מעמידר

70.72.24.34

-
בשנת 2007 תקציב הכנסות משכר דירה למעט הכנסות שכ"ד מעמידר לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?