דלג לתוכן עיקרי
70.72.23.12

פיתוח ותשתיות בישובי מיעוטים

תקציב מאושר: 32,010,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות שההתחייבויות (תחת תחום מימון תוכנית המשכית בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב פיתוח ותשתיות בישובי מיעוטים הוא ₪27,010,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪32,010,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪59,875,278
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)