דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעולות שההתחייבויות

70.72.23

319,921,000
בשנת 2005 תקציב פעולות שההתחייבויות הוא ₪180,921,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪319,921,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪13,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪346,376,497
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?