דלג לתוכן עיקרי
70.72.22.27

השתתפות משרד הבטחון

תקציב מאושר: -3,421,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות שהתחייבויות (תחת תחום מימון תוכנית המשכית בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד הבטחון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-3,421,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪-361,716
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)