דלג לתוכן עיקרי
70.72.22.13

השתתפות במימון והקמת מוסדות ציבור ודת

תקציב מאושר: 26,500,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות שהתחייבויות (תחת תחום מימון תוכנית המשכית בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב השתתפות במימון והקמת מוסדות ציבור ודת הוא ₪9,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪26,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪23,154,129
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)