דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעולות שהתחייבויות

70.72.22

265,687,000
בשנת 2005 תקציב פעולות שהתחייבויות הוא ₪177,029,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪265,687,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪3,421,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪269,108,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪4,014,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪212,950,771
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?