דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעולות שההתחייבויות

70.72.20

97,500,000
בשנת 2003 תקציב פעולות שההתחייבויות הוא ₪48,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪97,500,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪165,982,436
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?