דלג לתוכן עיקרי
70.72.19.17

הכנסות משכ"ד מרכוש מנהלי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות שההתחייבות (תחת תחום מימון תוכנית המשכית בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב הכנסות משכ"ד מרכוש מנהלי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?