דלג לתוכן עיקרי
70.72.19.16

דירות נ"ר מותנה בהכנסה

תקציב מאושר: 33,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות שההתחייבות (תחת תחום מימון תוכנית המשכית בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב דירות נ"ר מותנה בהכנסה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪33,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪13,082,838
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)